Die grondwet wat minder werd is as ‘n rol toiletpapier;- Die kriminele Staat. ( I )

Ons grondwet is minder werd as n rol toiletpapier. Die regering het die hele gedagte en toepassing rondom wetgewing so pervers gemaak, dat jy eenvoudig meer nut kry uit n rol toiletpapier.

Die staat en die regering kom die grondwet nie na nie. En as jy as landsburger na die grondwetlike hof toe wil gaan om dit reg te stel, kan jy dit nie doen nie. Dit kos te veel vir die man op die straat, om die grondwetlike hof te nader.

En die staat buit dit uit, deur wette in plek te sit, wat ongrondwetlik is.

Selfs al beslis die grondwetlike hof in jou guns, verontagsaam die staat steeds die grondwet.

As die staat nie die hoogste wet nakom nie, waarom moet ons as gewone burgers die wette nakom?

Waarom breek ons nie die staat af wat nie eers aan sy eie wette gehoorsaam is nie?

Die staat is nie ons regering nie, want hy regeer nie. Hy regeer nie soos n staat nie, en hy regeer nie met sy eie wette nie.

Die staat en die regering het sy eie verantwoordelikhede en pligte geabdikeer. Hy voer dit nie meer uit nie.

Die staat diskrimineer teen sy eie burgers, en gebruik bloot die kollektiewe van die polisie wat veronderstel was om ons belange as individue kollektief te beskerm teen onreg, juis om onreg te pleeg.

Die staat is nie meer n staat of n regering nie, maar is nou n wilde dier wat staatsmag misbruik om die lewens en rykdom van burgers te plunder.

Kom ons kyk bolangs hoe pervers die grondwet gemaak is deur die regering:

Seksie 9 : Die reg tot gelykheid voor die reg, en vryheid van diskriminasie.

Wanneer blankes nie sekere werke mag doen nie, omdat dit kwansuis AA of BEE is, is dit teen die grondwet. Tog word dit toegepas. Die toepassing van BEE, is teen die grondwet.

Wanneer swart plakkers orals huise werklik plak uit afval, het hulle die reg om daar te woon. Wanneer blankes wat nie mag werk nie, agter in Zozo-huisies by n ander blanke se erf bly, soos wat mense in Daspoort by Magda Stroebel bly, dan moet sy haarself teen die staat verdedig wat die huisies wil afbreek. Dit is teen die grondwet.

Wanneer amptenare in die departement van binnelandse sake tot n 1000 geboortes vir een swart vrou registreer, sodat sy op almal kan toelaes kry, gaan dit voort. Wanneer die groot moordenaar van duisende ANC lede, Jacob Zuma, in Kamp Quatro, beloftes aan kankerlydende blanke haweloses maak van toelaes deur die staat, word dit nooit uitbetaal nie. Sulke diskriminasie is teen die grondwet.

Seksie 10. Die reg tot menslike waardigheid.

Wanneer n beeldskone jong Afrikanervrou deur die polisie onnodig gearresteer word, en kaalfotos van haar geneem word, onder dwang, is dit pervers. Die staat wat weereens die mense moet beskerm, verander in staatsgeborgde terroriste. Dit is teen die grondwet.

Wanneer Afrikaners in hulle hordes op die sypaadjies in Pretoria lê en slaap, is dit onmenslik om in sulke omstandighede te bly. Staatsamptenare ry elke dag en aand daar verby en sien dit, maar doen niks daaraan nie. Die feit dat die staat toelaat dat hierdie situasie voortduur, is teen die grondwet.

Seksie 11: Die Reg op Lewe.
Daar is niemand wat n groter reg het op lewe, as die wat nou nog lewe nie. Dit klink snaaks, maar ons het nie die reg op die dood nie, maar op die lewe.

Tog ontwapen die staat die wetsgehoorsame burgers, en ontneem die burgers van die vermoeë waarmee hy sy reg op lewe MAG uitoefen, naamlik wapens. Dit is teen die grondwet, om burgers te ontwapen, en sodoende hul reg op die beskerming van hul lewe, weg te neem.

Jy het die reg op lewe, en wanneer moordenaars en terroriste jou huis betree, het jy die reg om volgens die grondwet, jou lewe te beskerm. Die moordenaar abdikeer sy reg op lewe, die oomblik wat hy jou grondwetlike reg op lewe, wil aantas, of jou lewe wil neem.

Tog inhibeer die staat hierdie reg deur mense aan te kla, wat hierdie reg op lewe, uitoefen. Dit is teen die grondwet.

Die swart moordenaars moor eers die blankes, en vlug daarna. Dit is jou reg om nie meer van kastige ‘inbrekers’ te praat of ‘huisrowers’ nie. Dit is ekstreme kommunistiese propaganda waarmee voorgegee wil word dat die moordenaars en terroriste onskuldig is, sodat hulle jou as die onskuldige party kan aankla. Dit is teen die grondwet om jou reg op lewe, te beinvloed met kommunistiese propaganda wat moordenaars verontskuldig. Daarmee word die kontinuiteit en moontlikheid geskep dat jy na willens en wetens geslag kan word deur terroriste. Sulke propaganda wat jou reg op lewe ondermyn, is teen die grondwet.

Jy het die reg op lewe, en die moordenaars nie. Punt.

Jou reg op lewe, beteken dat julle kollektief en as groep, die reg het om kollektief julself te verdedig in groepe. Die staat doen dit nie, en ry in die Vaaldriehoek en elders self die moordenaars na die Afrikaner-teikens se huise toe aan. Daarom is dit jou reg om by enige organisasie aan te sluit, wat jou sal beskerm.

Die staat ondermyn dus jou reg op lewe, en ondermyn dus die grondwet. Volgens die grondwet, het die staat die terroris van die samelewing geword.

Seksie 12. Die reg op vryheid, en die veiligheid van die persoon, insluitend arbitrêre aanhoudings, en die aanhouding sonder verhoor; die reg om beskerm te word teen geweld; vryheid teen marteling; vryheid van wreedaardige, onmenslike of degraderende straf; die reg op liggaamlike integriteit, en die reg op voortplanting.

Daar is tans meer as 67 000 sake aanhangig teen polisiemanne wat die wet oortree. Polisiemanne is van die geweldadigste geweldenaars van die samelewing. Kyk maar vir die gemeenskapsleier Andries Tatane se skietdood. Dit help nie om die polisiemanne betrokke vinnig aan te kla nie. Daardie polisiemanne moes nooit daar gewees het nie. Andries Tatane lewe nie meer nie. Diegene wat sy reg op lewe, op kollektiewe manier moes verseker, het sy lewe geneem. Dis is teen die grondwet.

Daar is hoeveel Boeremaglede wat nou al vir langer as agt jaar aangehou word, sonder dat daar n spoedige verhoor was. Hulle word aangehou sonder n verhoor. Dit is teen die grondwet, en teen die regspraktyke van enige land. Dit is teen die grondwet.

Tydens enige staking word enige onskuldige omstanders geteiken met geweld, soos wat gister weer in Kaapstad gebeur het met die SAMWU staking, waarby gewone stalletjie-eienaars deur die onbeskaafde barbare geplunder is. Barbare wat deur die staat in diens geneem word, en ontplooi word voor enige ander beskaafde burgers van die land. Dit is die stalletjie-eienaars se reg om BESKERM te word teen geweld, en nie hulle REG OM AAN GEWELD BLOOTGESTEL te word deur die polisie nie. Hierdie optrede van die polisie is teen die grondwet.

Seksie 13. Vryheid van slawerny, dwingelandy en geforseerde arbeid.

Binne-in ABSA bank, word junior swart takbestuurders aangestel teen 2 en 3 keer die salaris van blanke takbestuurders wat al langer as 25 jaar diens het. In ABSA se IT-afdeling word juniors aangestel wat nie eers n rekenaar kan aansit nie, teen 3 keer die salaris van ervare blanke IT-KUNDIGES.

In hierdie situasie is hierdie blanke ABSA werkers, die slawe van hulle swart juniors, en word daar boonop gediskrimineer teen die blankes in terme van die salarisse, en diensjare. Dit is teen die grondwet.

Wanneer dit kom by Eskom, die munisipale rekenings, en munisipale belastings, het die staat die mees dodelikste uitwissingstrategie ontplooi om van Afrikaners ontslae te raak.

Eskom, NERSA, en die staat vorm n dodelike kombinasie om van Afrikaners ontslae te raak.

Blanke huishoudings betaal 89% van alle inkomste wat deur Eskom verdien, en ingesamel word. Maar blanke huishoudings verbruik slegs sowat 4% van alle krag wat deur Eskom gegenereer word.

Dit beteken Eskom kan 25 keer meer inkomste verdien, as alle verbruikers vir hulle krag betaal.

Verder bevind munisipaliteite self dat ‘n 100% van alle krag wat aan swartes en swart gebiede gelewer word, as blote slegte skuld deur die munisipaliteite beskou en behandel word. Die munisipaliteite doen geen moeite en gaan geen kostes aan om geld in te samel onder die swart gemeenskap nie.

Munisipaliteite versprei bloot die bedrag wat hulle maandeliks aan Eskom moet betaal oor al die blanke belastingbetalers se rekenings.

Blanke Boere betaal n 100% meer vir hulle krag as enige ander verbruiker. Dit is ook net soos in die geval van blankes, diskriminasie op grond van ras. Verder is dit slawerny om blankes te dwing om vir die kragverbruik van swartes en die staat, en nywerhede te betaal. Dit is n dwingelandy wat gaan lei dat ons in die jaar 2015, ongeveer R15 000 per maand gaan betaal vir n gewone huis se krag. Hierdie diskriminasie en slawerny is teen die grondwet, en tog pas munisipaliteite, die staat, en Eskom dit ongehinderd toe. So ook Absa.

Verder blanke huishoudings die krag van 12 ander state, wie se kragnetwerke deur Eskom opgegradeer en instand gehou word op blanke belastingbetalers se onkostes.

Ons as Afrikaners is dus nie net die slawe van ons land se swartes nie, maar die slawe van 12 ander swart lande noord van ons.

Seksie 14. Die reg op privaatheid, deursoeking en beslaglegging, en die privaatheid van korrespondensie.

Tydens me Cwele se hofsaak waarin sy skuldig bevind is aan dwelmsmokkelary, het die staat selfoongesprekke van me Cwele geproduseer. In navraag van die regter oor hoe hulle daaraan gekom het, kon die staat nie n antwoord gee nie. Die getuienis oor die betrokke selfoongesprekke is toe nie toegelaat nie.

Luister mooi. Die illusie dat die staat jou nie mag en wel afluister nie, is absoluut nul. Suid Afrika het die mees gevorderdste, maar ongrondwetlike, meeluistersentrums in die wêreld.

Alle internet, en selfooninligting word vir ewig in digitale formaat gestoor vandat selfone die dat sy verskyning gemaak het in Suid Afrika.

So jou korrespondensie is nie privaat of geheim nie. En in kroeê in die noorde van die land, en by Stellenbosch, en ook by Catz Pyjamas is meisies en vroumense onder hulle rokke betas, toe die polisie daar opdaag.

So daar was ook nie beskerming teen deursoeking en beslaglegging nie. Dit is teen die grondwet, en tog pas die staat hierdie ongrondwetlike maatreëls toe.

Seksie 15. Vryheid van gedagtes, en vryheid van geloof.

Hoe sou die staat jou gedagtes kon beheer, as hulle wou, dat dit skielik nou n ‘reg’ geword het ?

Seksie 16. Vryheid van spraak en uitdrukking, insluitend vryheid van die pers, en akademiese vryheid. Eksplisiet is uitgesluit, propaganda vir oorlog, aanhitsing tot geweld, en haatspraak.

Dit is alle mooiklinkende woorde wat monsters verbloem.

Die staat met al sy media, koerante, TV, propagandiste en staatsamptenare, gebruik hul vryheid van spraak, om sielkundige oorlogvoering teen Afrikaners te voer, waarmee Afrikaners tot verdere stilswye gedwing word, terwyl Afrikaners se karakter, naam, integriteit, identiteit, nasionale gevoelens en nasionale identiteit, elke dag karaktermoorde ondergaan.

Meganismes en staatsinstrumente is in plek waarmee Afrikaners elke dag gedemoniseer word, en as die gemors van die samelewing van die geskiedenis uitgebeeld word in die psiges van potensiële swart terroriste. Hierdie kollektiewe ideologieë se propagandawerkinge, maak dit maklik vir die plakkerskamp-geproduseerde psigopaat om die stap te neem, om n blanke vrou, as demoon te sien, en haar keel af te sny.

Of dit nou die demonisering in die terreurgeskiedenis van die ANC en Mbeki, genaamd “Turning Points in History” is, of gewone landsgeskiedenis; of dit die SAKP se propaganda is wat al sedert 1928 jeens Afrikaners versprei word, en of dit nou die ideologie en propaganda van kulturêle marxiste soos Jonathan Jansen is, het dit almal net een doel, en dit is om die Afrikaners geheel as n groep van demone in die swart bevolkings se psiges uit te beeld.

En sodra die kulturêle beinvloeding van swartes n versadigingspunt bereik waar ALLE swartes, vir ALLE blankes as demone, en monsters en blote bank-ATM’S beskou, sal die massa swartes doodeenvoudig n volksmoord uitvoer om van die blankes ontslae te raak.

En dit is nie n probleem nie?

Omdat dit nie deur die grondwet beskryf en verbied word nie, is dit nie grondwetlik nie. Swart massas word daagliks langs veelvuldige weë van genoeg ideologiese brandstof voorsien, om 10 Rwanda-tipe volksmoorde uit te voer.

Die subtiele werksaamhede van al die propagandiste in die kamp van die staat, en die skrywes van ideologieë en geskiedenis soos dit tans daar uitsien, laat hierdie seksie van die grondwet soos n Sondagskoolpiekniek lyk.

Genoeg meganismes is in plek en genoeg haatspraak word by die tonne daagliks oor ons lugweë uitgestuur, wat ons Afrikaners elkeen 10 keer kan doodmaak voor sonsopkoms.

Die staat pas n volksmoord van Afrikaners toe, en moedig dit aan. Die staat beskerm nie ons Afrikaners se grondwetlike regte nie.

So jy dink nog : “die Grondwet sê…..”
Die grondwet sê “sweet blou all”

Eerstens pas die staat nie die grondwet nie toe nie, sodat jy na die grondwethof toe moet hardloop, om jou regte op te eis.

Nie jy of ek het ‘n miljoen rand om tot by die grondwethof te vorder nie. Die staat weet daarom vee hy hom af aan die grondwet.

Daar is nie kollektief genoeg geld, goud, diamante, en ander edelmetale saam in die wêreld om te betaal vir elke landsburger wat sy regte in die grondwetlike hof wil gaan opeis nie.

Daarom bestaan die regte van die grondwet nie vir ons, en nie vir my en ook nie vir jou nie.

En sou jy vorder tot by die grondwethof, wag daar n onaangename verrassing vir jou. Die grondwethof is n spul kommuniste, soos Albie Sachs en dies meer, wat in klein sakies vir die burgers gaan besluit, maar in groot sake hulle baadjie met die hamer-en-sekel embleem gaan aantrek.

En die grondwethof gaan teen jou as burger, en vir die kommunistiese regering, uitspraak lewer, want reg voor in die grondwet staan daar die woorde :

“Ter gedagtenis aan die ongeregtighede van die verlede……”

Die grondwethof gaan hierdie ‘ongeregtighede van die verlede’ interpreteer soos wat die kommunisme en hulle propagandamasjiene dit sien.

Jy het nie n kans nie….

Baai baai een miljoen rand, hallo FEMA kamp vir boere….

Advertisements

3 thoughts on “Die grondwet wat minder werd is as ‘n rol toiletpapier;- Die kriminele Staat. ( I )

 1. Beter kan dit nie gestel word nie. Dit is net jammer dat soveel met klappe oor die oge loop. Hulle blind staar in die swart voor hulle. Handjies saamgevou soos ‘n hottentotsgod en op en af buig om onverskoning te vra vir hulle verlede.

 2. Baie goed gestel, hoop meer mense lees dit, en maak bietjie hulle oe oop. Ek self bly nie in SA nie, maar as mens so in kyk (van buite af) na (wat in) Azania (gebeur)en wat daar aangaan, is dit n slow-mo implosion wat besig is om te gebeur. Dis tyd dat daar opgehou word om al die skuld voor blankes se deur te kom plaas, maar dit het tyd geword dat blanke Suid Afrikaners ook besef die res van die werld gee nie n moer om wat gebeur met hulle nie, en as hulle nie na hulleself gaan kyk nie, gaan niemand anders dit doen nie.

 3. Seker so 20 jaar terug het Greenpeace sateliet foto’s van die Amazone gewys en vir ons vertel dat teen die huidige tempo gaan die hele Amazone teen 2010 uitgekap wees. Natuurlik was dit ‘n pot st…t, en die Amazone het 4% gekrimp tydens die tyd. Greenpeace is gedwing om omverskoning te vra na verskeie partye volblad advertensies uitgeneem het oor hierdie, en ander soortgelyke stellings. Elke keer as hulle se iets is verkeerd (fracking byvoorbeeld) neem Shell ‘n advertensie uit met al die crap voorspellings van die verlede en se hulle is weer fatalisties. As Afrikaners en Blankes moet ons BAIE versigtig wees meet stellings wat ongegrond of sensationeel is. Harde syfers is baie beter.

  Die regering is baie, baie kak, en die grondwet word verniel en verstoot. Niemand behalwe die-hard ANC ondersteuners weet dit nie. Dit is duidelik vir almal. Ons moet waak om Swak Bestuur, Swak Beplanning of Swak vermoee met Swak Ideologie te verwar.

  Oor Regstellende Aksie en BEE.

  Suid Afrika is die land van melk en heuning. Blankes het tans 5% werkloosheid. Ons lewe in die mees ongebalanseerde samelewing op aarde en ons is die wat voordeel trek. In elke stelsel (Kommunisme, Kapitalisme, Federalisme, Volkstaatisme en Fassisme) is daar mense wat verontreg voel omdat iemand anders bo hom verkies word vir ‘n rol. In ander stelsels is daar Old School Boys, Kaste, Klasse, Rasse, Senioriteit etc. In Japan word jy ‘n bestuurder op 40 omdat daar rigiede senioriteit stelsel is. As jy 25 is en beter is tel dit vir niks. In Indie word jy net ‘n bestuurder as jy van die hoer “castes” is. In Amerika moet jy van Westpoint af kom om ‘n Generaal te word of van Harvard / Princeton vir president. In Suid Afrika as jy vir Grey of Affies speel kom jy in die Cravenweekspan en omtrent in die SA-Skole span. Onreg is orals. AA en BEE is nie onreg nie, dis die grootste geleentheid ooit of vir jouself te werk. Hulle breek dit met hulle cadres en betaal jou dubbel om dit reg te maak.
  Omdat jy broke is aan die einde van elke maand beteken nie dat jy sleg lewe nie. Baie min mense in baie min lande het soveel karre soos Suid Afrikaanse blankes. Ons gaan elke Desember in massa op vakansie see toe, ons eet uit en ons gaan movies toe. Ons is op Talk 240 en kyk DSTV op plasma screens. 50,000 van ons het vanmiddag R600 betaal vir ‘n toetskaartjie. Dan gaan dit nie sleg nie.

  Oor Sosialisme/kommunisme
  Afrikaners was die oorspronklike Sosialiste. Ons het almal na dieselfde tipe kerk gegaan, 45% belasting betaal, dieselfde staatshospitale besoek, almal na dieselfde (goeie) skole gegaan, selfde weermag, staatsdiens, ACVV kleuterskole, daar was werksbeskerming en massa-indiensneming van die laerklas (arm-blanke) by STAATSinstellings soos Iskor, Krygkor, SA Spoorwee ens. Dit is sosialisme. Ons moet nie omdat ons 30 jaar gelede teen die euwels van sosialisme met propaganda gegooi is dink wat ons gedoen het enige-iets anders as eksklusionistiese sosialisme was nie. Apartheid was Sosialisme met ‘n Slegs-Blankes sticker op. Tannie Toeks van Danville het reg langs Mev Dr Welgemoed van Waterkloof gekraam. Selfde saal, selfde hospitaal. Onthou maar in die ou dae het die Broederbond besluit wat gebeur. Ek sien bitter min verskil tussen Lui Koos le Roux (Broederbond) wat die werk/tender kry voor Slim Sarel Spies, en ANC Sipho wat die werk/tender kry voor Slim Sarel Spies. Dis dieselfde, dis verkeerd en mens moet praat daarteen. Salomo se daar is niks nuuts onder die son nie.

  Oor Eskom:

  “Blanke huishoudings betaal 89% van die krag…”

  Ek het by twee metaal-fabrieke gewerk. Een (Alusaf) het meer krag as Port Elizabeth gebrand. Die ander een soveel soos Oos London. DIT IS TWEE FABRIEKE. Goudmyne gebruik massiewe hoeveelhede krag. My fabriek se kragrekening is R40,000 per maand.

  Miskien moet die volgende gese word: Blanke Huishoudings EN besighede betaal 89% van die krag. Dis seker omdat blankes 90% van al die besigheid en geld het. Ons dra die ekonomie. Maar Blanke huishoudings betaal DEFINITIEF nie 89% van Eskom se rekenings nie.

  Oor Vryheid van Spraak.

  Geen mens is nog vervolg oor Vryheid van Spraak nie. Jy kan se wat jy wil. Konstitutionele uitsprake het al gewys jy kan die grootste klomp kak praat, maar as jy glo dit is waar kan jy dit se. Niemand is in Suid Afrika opgesluit oor wat hy gedink het of geskiet oor wat hy gese het nie. Trevor Webster en Albie Sachs is geskiet en gebom oor wat hulle gese het. Ek het Ferdi Barnard verskeie kere ontmoet, en laat ek maar duidelik se dat hy inherent euwel was. Daar is barbare in elke samelewing. Ekstremisme trek hulle aan. Malema is ‘n barbaar en ekstremistiese swart nationalisme trek hom aan (vir persoonlike gewin.) Ferdi Barnard is ‘n barbaar en die moord en doodslag trek hom aan.

  Oor Vryheid van Geloof.

  Jy kan bid waar jy wil. Gaan kniel voor die Uniegebou, in ‘n polisiestasie, in die Voortrekkermonument, by Tuynhuis of by die NG-Kerk in Wakkerstroom. Niemand gaan jou keer nie, en mense gaan waarskynlik saam met jou bid. Mens kan die ANC nie beskuldig dat hulle jou reg van geloof op enige manier aantas nie.

  Plaasmoorde is hel en dit moet aan die groot klok gehang word. Swak bestuur moet uitgeroei word en die ANC moet uitgestem word.

  Maar dit alles beteken nie dat ek nie vandag in my vriend se X5 met 4 kaartjies Port Elizabeth toe gaan ry op ‘n perfekte, nuwe pad, verby Coega en in ‘n wereldklas stadium gaan kyk hoe speel die amper totaal blanke Springbokke teen New Zealand nie. Ek sal terugdink hoe “Greenpeace” in 1992 vir ons gese het die ANC gaan wetgewing inbring wat gaan maak dat 12 van die 15 spelers swart moet wees binne 10 jaar…

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s